Vi jobber med utvikling og bruk av teorier og metoder for å forstå og implementere bærekraft, og vår forskning er hovedsakelig knyttet til verdikjeder, sirkulær økonomi og livsløpsvurderinger (LCA). Forskningen vår er med på å danne grunnlag for økodesign, produktutvikling, miljøkriterier for innkjøp og utforming av politikk. Vi anvender vår spisskompetanse innenfor et bredt spekter av fagområder, herunder:    

 • Energi- og avfallsressurser  
 • Mat og emballasje  
 • Bygg, anlegg og eiendom  
 • Møbler og tekstiler  
 • Nettverksbasert innovasjon  

 

Vår prosjektportefølje består av både langsiktige forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt mer kortsiktige oppdrag i tett samarbeid med industri, næringsliv og beslutningstakere.  

Vi ønsker medarbeidere som er villige til å stå på, liker å arbeide sammen med andre, som tar ansvar og som trives med å jobbe med kunder i en utfordrende hverdag. 

 

Arbeidsoppgaver 

Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til ett eller flere av de nevnte fagområdene, med fokus på LCA, sirkulær økonomi og verdikjedeanalyser, og vil hovedsakelig bestå av: 

 • Ansvar får å igangsette, gjennomføre og lede forskningsprosjekter 
 • Aktiv deltagelse i utforming av søknader til nye forskningsprosjekter 
 • Skriftlig og muntlig formidling av resultater både i vitenskapelige og populærvitenskapelige fora 
 • Bidra til kollektiv faglig utvikling og forskningssamarbeid internt og eksternt 

 

Kvalifikasjoner 

 • Utdannelse innenfor relevant fagområde (PhD foretrekkes, men kandidater med master kan også søke) 
 • Erfaring med LCA, sirkulær økonomi og verdikjedeanalyser 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk) 

 

Personlige egenskaper 

 • Kreativ og faglig engasjert 
 • Effektiv, resultat- og løsningsorientert 
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper 
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk 
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser 
 • Miljøengasjert 

 

Østfoldforskning tilbyr 

 • Bred og spennende oppdragsportefølje 
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere 
 • En spennende stilling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver samt gode utviklingsmuligheter 
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksibel arbeidstid 
 • God pensjonsordning 
 • Lokaler i Fredrikstad med mulighet for pendlerkontor i Oslo