Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon.

Del 2: Nasjonale scenarier

Denne rapporten presenterer resultater fra prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som er et ettårig prosjekt som er gjennomført i samarbeid mellom Østfoldforskning, Norges Bondelag og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratets klima- og energiprogram. I første del av prosjektet ble råstoffgrunnlaget, gjødselbehov og synergier mellom sektorer kartlagt, og dette er presentert i en egen rapport (Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødseltil biogassproduksjon. 

Last ned PDF