Den betydelige norske satsingen på oppbyggingen av kapasitet over tid har ført til at norske RRI-forskere har fått en større posisjon innen europeisk RRI enn landets størrelse kunne tilsi. RRI står imidlertid i fare for å få en svekket posisjon i Horizon Europe. I dette prosjektet ønsker vi å lobbyere for RRI i Horizon Europe både fordi vi, i likhet med NFR og Norge generelt, anser RRI som en viktig tilnærming til forsknings- og innovasjonspolitikk, men også for å videreføre den viktige kompetanse som er bygget opp systematisk de siste 20 årene i Norge og fortsette å gjøres oss konkurransedyktige på den europeiske arenaen.