Personvernerklæring

Østfoldforskning tar personvern på alvor. Følgende beskriver vår personvern politikk og vår behandling av personopplysninger:

Personvernerklæring Østfoldforskning