Østfoldforskning i regional, nasjonal og internasjonal sammenheng

Østfoldforskning ble etablert for å bidra til å styrke forskningsvirksomheten i Østfold og er en viktig aktør i den regionale utviklingen i Østfold, sammen med Høgskolen i Østfold, IFE – Institutt for Energiteknikk, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Østfold Fylkeskommune og partene i arbeidslivet (NHO/LO). Østfoldforskning er også en del av det nasjonale forskningssystemet med regional forankring, også kalt FOKUS-instituttene. Østfoldforskning har utført en rekke prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt for en lang rekke varierte oppdragsgivere. Mange av prosjektene er innhentet gjennom gode søknader med dyktige samarbeidspartnere til forskningsprogrammer i Norge og EU.

 

Eierform og styre

Østfoldforskning er et ideelt aksjeselskap som eies av Østfold Fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Indre Østfold Utviklingsfond, Østfold Energi, COWI, Høyskolen i Østfold og de ansatte. Denne eierformen innebærer at overskudd føres tilbake til virksomheten, utbytte kan ikke tas ut av eierne. Virksomheten har et styre med sju medlemmer valgt av eierne.

 

Beliggenhet

Østfoldforskning holder til på Værste-området i Fredrikstad i nær tilknytning til Høgskolen i Østfold og COWI.  Her finner du veibeskrivelse og kart til vårt kontor på Værste.
Vi har også et prosjektkontor i gamle Landbrukets hus:
Schweigaards gate 34C
0191 Oslo

 

Østfoldforskning er miljøfyrtårnsertifisert Som Miljøfyrtårnbedrift oppfyller vi de kravene som Stiftelsen Miljøfyrtårn har satt til HMS, avfall, energi, transport og forurensning. Vi jobber kontinuerlig for å redusere vår miljøpåvirkning.