Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Simon Alexander Saxegård (Forskere)

Simon Alexander Saxegård kommer fra Fredrikstad, men har en bachelor i Fornybar Energi fra Høgskulen i Sogndal samt en MSc i Industriell økologi fra NTNU.

Simon har lenge interessert seg for miljø og klima. Dette har i senere tid har utviklet seg til en lidenskap for miljø- og produktsystemanalyse og fornybar energiutvikling. Han har nærmere et tiår med erfaring fra byggevarebransjen samt erfaring av prosesstekniskdrift av et biogassanlegg. Masteroppgaven, skrevet i forbindelse med MSc Industriell Økologi, omhandler en miljø- og systemanalyse av verdikjedenden for biogass produksjon i Norge med fokus på variasjoner i produksjon, anvendelse og estimering av tilhørende miljøregnskap. Masteroppgaven er en del av BIOTENMARE prosjektet ved NTNU. I løpet av studietiden jobbet Simon som studentassistent på NTNU.

Etter endt studie startet Simon i Østfoldforskning, der han jobber med flere forsknings felt, men spesielt avfallsbehandling og vedlikehold av databaser.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter