Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Anne Rønning (Forskere)

Godkjent EPD verifikator av EPD-Norge i perioden 2016 - 2019.

Anne er utdannet sivilingeniør (kjemiteknikk) på NTH (nå NTNU) med eksamensår 1990. Hun har jobbet i Østfoldforskning siden 1992, hvor hun har vært med i uviklingen av forebyggende miljøvern, fra tekniske miljøanalyser i en bedrift til miljø- og ressursbetraktninger av produkter i et levetidsperspektiv.

I dag jobber Anne i hovedsak med prosjekter knyttet til bygninger/byggematerialer i et levetidsperspektiv, evalueringer og omsetting av miljøpolitikk i praktiske handlinger hos våre oppdragsgivere. Hun er opptatt av at miljøforbedringer ikke bare skal være forbeholdt industrien, men at også vi innen tjenesteproduksjon må ta miljøforbedringer seriøst.

Anne har også hatt ledelsesoppgaver i Østfoldforskning både som fagansvarlig og instituttleder. Anne har tidligere vært ansatt i SINTEF, Trondheim og ANOX AB i Lund hvor hun jobbet med matematisk modellering av biologiske renseprosesser.

Siste publikasjoner

Siste prosjekter