Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Møbler og tekstiler

Østfoldforskning har jobbet med miljødokumentasjon og økodesign for møbler i mange år. Tekstiler er et viktig komponent i møbler og bevisstheten er økende omkring samfunnsmessige- og miljømessige problemstillinger tilknyttet forbruk av tekstiler i form av klær. Møbler og tekstiler er et satsningsområde som Østfoldforskning synes er naturlig med hensyn til prosjektporteføljen og ønsket satsing fremover. LCA (livsløpsvurderinger), Social LCA (SLCA) og økodesignverktøy tas i bruk i møbel og tekstil prosjekter.

Østfoldforskning har deltatt og jobbet med forskningsprosjekter som er  norske og nordiske, bl.a. utvikling av et verktøy for bærekraftig produktinformasjon for møbelbransjen og nordiske prosjekter på tekstilavfall, "EPR-systems and new business models for the Nordic Waste Group", "A Nordic strategy for collection, sorting, reuse and recycling of textiles" og "Nordic textile reuse and recycling commitment". Østfoldforskning har spisskompetanse på SLCA, Chemical Footprint og LCA som brukes i møbel og tekstilprosjekter.