Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Forskning

   

 

 

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt med visjon om å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Vi er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljøprestasjonen til produkter og tjenester og har p.t. 25 ansatte, hvorav 23 forskere (12 med doktorgradskompetanse per desember 2018). Utover dette har vi 3 i permisjon og 1 utleid.

 

Vi jobber med utvikling og bruk av teorier og metoder for å forstå og implementere bærekraft i samfunnet. Mye av forskningen er knyttet til livsløpsvurderinger (LCA), som er et rammeverk for miljøanalyser av produkter, produktsystemer og tjenester. En LCA skal kartlegge alle material- og energistrømmer som behøves for å levere en funksjon, og analysere hvordan disse påvirker miljøet på ulike måter. LCA-en kan deretter danne grunnlag for produktutvikling, miljøvennlig innkjøp eller utforming av politikk, for eksempel ved valg av alternative produkter eller systemer for avfallshåndtering. Østfoldforskning streber etter å utvikle de mest presise og mest dekkende metoder for analyser, og forsker også på hvordan metodene benyttes i innovasjonsprosesser.  

 

Østfoldforskning jobber med anvendt forskning og utvikling innenfor følgende seks fagområder:   

 

 

Østfoldforskning spiller en viktig rolle nasjonalt og internasjonalt gjennom å bistå bedrifter med å utvikle og deklarere mer miljø- og ressurseffektive produkter og prosesser. Eksempler er emballasje, mat, biogass og bioetanol, elektrisitet og varmeproduksjon, effektiv avfallsbehandling, miljøeffektive bygg og byggematerialer, kontorstoler og malingprodukter. 

 

Østfoldforskning har utført en rekke prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt for en lang rekke varierte oppdragsgivere. Mange av prosjektene er innhentet gjennom gode søknader med dyktige samarbeidspartnere til forskningsprogrammer i Norge og EU 

 

De fleste av våre forskere jobber på tvers av flere fagområder, noe som gjør oss robuste med tanke på endringer i prosjekttilgang på de ulike fagområdene. Vi oppretter alltid prosjektteam av flere personer på prosjekter, noe som bidrar til redusert sårbarhet og økt beredskap knyttet til bemanning av prosjektene. Vi jobber også mye i ulike nettverk med andre forskningsmiljøer og bedriftspartnere, og har et strategisk samarbeid med NMBU/INA (Institutt for Naturforvaltning) på Ås med en professor 2-stilling.