Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Fagområder

Siste fra Østfoldforskning

Waste prevention, energy recovery or recycling - Directions for household food waste management in light of circular economy policy

Ovennevnte artikkel har nå blitt nå blitt publisert i Resources, Conservation and Recycling med Irmeline de Stadeleer og Pieter Callewaert som forfattere.

 

Avfallsmengdene øker med større velferd og med befolkningsvekst. Reduksjon av matsvinn har blitt satt på den politiske agendaen sammen med ambisiøse materialgjenvinning og klimagassreduksjonsmål for å motvirke denne trenden og for å forhindre negative miljøpåvirkninger.

Sosial bærekraft i næringsmiddelindustrien

Våre forskere Clara Valente, Hanne Møller, Erik Svanes, Mafalda Silva og Simon Saxegård har publisert en fagartikkel i bransjebladet Matindustrien. Fagartikkelen "Sosial bærekraft i næringsmiddelindus […]